strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Katowice-Wschód Bernadeta Brzóska
Nieruchomość zabudowana, łączna pow. 925 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-29
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana, łączna pow. 925 m2
Cena wywoławcza: 232 350,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 807/07
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Bernadeta Brzóska  zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

29 września 2015 r. o godz. 12:00

 

w sali nr 16 Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Francuska 70A, Katowice, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie budowy: obecnie fundamentami części podpiwniczonej wraz ze ścianami piwnic i stropem nad piwnicą oraz budynkiem gospodarczym o pogorszonym stanie technicznym – przeznaczonym do rozbiórki. Nieruchomość położona jest w Katowicach przy ul. gen. Jankego 271, posiada założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach o numerze KA1K/00014368/0. Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowej wynosi 925 m2. Nieruchomość stanowi własność dłużnika:

(…),

 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 309 800,00 zł (słownie: trzysta dziewięć tysięcy osiemset złotych 0/100). Cena wywoławcza w niniejszej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania,
tj. kwotę 232 350,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt 0/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania  nieruchomości, tj. kwotę 30 980,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt 0/100) najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji na rachunku bankowym komornika nr

06 1050 1214 1000 0022 6583 0857 ING Bank Śląski S.A. w Katowicach

oraz przedłożyć na licytacji dowód wpłaty.

Rękojmię złożyć można także w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Gen. Jankego
Miasto: Katowice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone