strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Krzysztof Wołkowski
Działka nr 476 o pow. 0,5789 ha, zabudowana budynkiem chłodni, biurowo-przemysłowym 
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-06
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka nr 476 o pow. 0,5789 ha, zabudowana budynkiem chłodni, biurowo-przemysłowym 
Cena wywoławcza: 1 134 900,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1157/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZYM TERMINIE LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Krzysztof Wołkowski na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

6 października 2015 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty z siedzibą w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7, sala C-108, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa, tj. działka o numerze 476, położona w miejscowości Pobiednik Mały, gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, posiadająca założoną Księgę Wieczystą w Zamiejscowym V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty z siedzibą w Proszowicach o numerze KW KR1H/00014315/9.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika (…).

Przedmiotem licytacji jest własność nieruchomości gruntowej zabudowanej, tj. działki o numerze 476, o powierzchni 0,5789 ha, położonej w miejscowości Pobiednik Mały, gmina Igołomia-Wawrzeńczyce. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem chłodni z trzema wejściami. Dalej jest usytuowany budynek biurowo-przemysłowy, dwupiętrowy, murowany, przedłużony halą o konstrukcji stalowej.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1 513 200,00 zł brutto.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 1 134 900,00 zł brutto. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg zgodnie z art. 962 § 1 k.p.c., tj. kwotę 151 320,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej

w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto bankowe komornika:

Bank Pekao S.A. Oddział Kraków 21 1240 4719 1111 0010 4266 5387

Stosownie do art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godziny 8:00 do godziny 16:00 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Pobiednik Mały
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone