strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Dzierżoniowie Wojciech Szlichta
Działka obszar 1 408 m2, udział 2/20
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-23
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka obszar 1 408 m2, udział 2/20
Cena wywoławcza: 7 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 896/03
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Wojciech Szlichta (tel. (74) 831 96 00, fax 832 39 62) ogłasza, że w dniu

 

23 listopada 2015 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnickiej 51, w sali nr 205, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału 2/20 w prawie własności do nieruchomości gruntowej. Nieruchomość położona jest w miejscowości Bielawa w powiecie dzierżoniowskim. W rejestrze ewidencji gruntów oznaczona jest jako działka ewidencyjna nr 1110/11, obręb nr 0001 Północny, AM 17, o obszarze 1 408 m2. Według miejscowego planu dla miasta Bielawy leży w obszarze oznaczonym w planie jako KDW – pas drogi wewnętrznej. Działka ma kształt składający się z trzech prostokątów. Układ geometryczny ze względu na użytkowanie dobry. Szerokość drogi 10 m. Ukształtowanie terenu działki płaskie. Otoczenie stanowią grunty zabudowane budynkami jednorodzinnymi, wolnostojącymi oznaczone w miejscowym planie jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zielenią towarzyszącą. Działka jako droga wewnętrzna w chwili obecnej nie jest utwardzona o złym stanie technicznym. W otoczeniu działki gruntu nr ew. 1110/11 znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej.

Należącej do: (…),

położonego: 58-260 Bielawa, działka ewid. 1110/11 Obręb: 0001, Północ,

dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1D/00048001/7.

 

Suma oszacowania wynosi 10 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 7 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 050,00.

 

Rękojmia może być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika (podając sygn. sprawy KM 896/03):

BS w Dzierżoniowie 40 9527 0007 0000 1919 2000 0001

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 831 96 00

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Bielawa
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone