strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Dzierżoniowie Wojciech Szlichta
Działki – udział 1/2, obszar 182 719,00 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-23
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki – udział 1/2, obszar 182 719,00 m2
Cena wywoławcza: 293 300,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 896/03
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Wojciech Szlichta (tel. (74) 831 96 00, fax 832 39 62) ogłasza, że w dniu

 

23 listopada 2015 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnickiej 51, w sali nr 205, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej B – tereny mieszkaniowe, działki nr 1108, 1109, R – grunty orne, działki nr 1082/7, 1082/8,  obszar 182 719 m2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Bielawa, powiat dzierżoniowski, położona jest na obrzeżach, w północnej części, w pobliżu ulicy Sportowej oraz Adama Asnyka w otoczeniu gruntów rolnych. W pobliżu znajdują się tereny sportowo-rekreacyjne oraz tereny mieszkaniowe. Działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 1082/7 o obszarze 9 081 m2, przeznaczona jest według studium jako tereny sportowo-rekreacyjne. Działka tworzy obszar w kształcie trapezu zbliżonego do prostokąta. Teren płaski o dobrym nasłonecznieniu. Działka nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. W dniu wizji lokalnej grunt wykorzystywany był rolniczo i obsiany pszenicą ozimą. Działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 1082/8 o obszarze 17,2156 ha wykorzystywana jest jako grunty orne w klasie RIIIb, RIVa i RIVb. Tworzy ją obszar w kształcie nieregularnego wielokąta. Przydatność rolnicza gleby wysoka, przeważają gleby kompleksu pszennego dobrego i pszennego wadliwego. Na obszarze działki występują niewielkie podtopienia, nie jest prowadzona właściwa gospodarka wodno-melioracyjna, teren płaski, nieogrodzony o dobrym nasłonecznieniu. Grunty utrzymywane są w przeciętnej kulturze rolnej. W glebie występują drobne kamienie. Działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 1108 o obszarze 1 378 m2 i działka ew. nr 1109 o obszarze 104 m2 znajdują się na terenach przeznaczonych w studium ukierunkowań jako tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności. Działki w kształcie prostokąta połączone są ze sobą i nie są zabudowane. Działka ew. nr 1109 przylega bezpośrednio do drogi publicznej. Teren działki ew. nr 1108 stanowi głęboki wykop otoczony nasypem utworzonym z kamieni przysypanych ziemią. Całość porośnięta jest krzakami i pojedynczymi drzewami. W chwili obecnej teren jest bardzo zaniedbany. Działka nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. W najbliższym otoczeniu brak jest placówek handlowych i kulturalno-oświatowych. Odległość od ścisłego centrum miasta dość znaczna.

Należącej do: (…),

położonego: 58-260 Bielawa, ul. Adama Asnyka,

dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1D/00023723/3.

 

Suma oszacowania wynosi 439 950,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 293 300,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 43 995,00.

Rękojmia może być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika (podając sygn. sprawy KM 896/03):

BS w Dzierżoniowie 40 9527 0007 0000 1919 2000 0001

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 831 96 00

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Adama Asnyka
Miasto: Bielawa
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone