strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Bartłomiej Graba
Lokal mieszkalny o pow. 86,34 m2, 2 pokoje,
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-07
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 86,34 m2, 2 pokoje,
Cena wywoławcza: 99 720,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 192/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 października 2015 r. o godz. 12:00

 

w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim, sala 301, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Świeradów-Zdrój przy ul. Piłsudskiego 21/3, działka nr 10/1 o pow. 0,0235 ha. Lokal mieszkalny nr 3, o pu – 86,34 m2 składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz dwóch werand, położony jest na I piętrze budynku mieszkalnego trzykondygnacyjnego. Powyższy budynek jest podpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej, wybudowany wg technologii i konstrukcji tradycyjnej w okresie międzywojennym ubiegłego stulecia, w trakcie użytkowania remontowany i modernizowany. Wyposażony jest w instalacje: elektryczna, odgromowa, wodna, kanalizacyjna, telefoniczna, gazowa. Ogrzewanie zróżnicowane.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 1874/10000 nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW JG1S/00013311/3). Lokal stanowiący odrębną nieruchomość stanowi własność dłużnika.  

Dla przedmiotowego lokalu Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą nr JG1S/00013516/0.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 132 960,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 99 720,00 zł.

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 13 296,00 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika:

PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Piłsudskiego
Miasto: Świeradów-Zdrój
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone