strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza w Krakowie Marta Dzięgiel
Niezabudowana nieruchomość o pow. 0,3989 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-22
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana nieruchomość o pow. 0,3989 ha
Cena wywoławcza: 116 925,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 158/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza Marta Dzięgiel zawiadamia na podstawie art. 953 kpc, że w dniu

 

22 października 2015 r. o godz. 9:30

 

w sali nr D-9 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę nr 106 o pow. 0,3989 ha poł. w rejonie ul. Bogucianka w Krakowie, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00327774/9 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 155 900,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 116 925,00 zł. Rękojmia wynosi: 15 590,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w tut. Kancelarii w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tut. kancelarii

40 1160 2202 0000 0002 4441 2051 Bank Millennium SA.

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „WADIUM do KM 158/14, ul. Bogucianka”.

Nieruchomość można oglądać w dniu 9 października 2015 r. o godz. 9:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Bogucianka
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone