strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Jerzy Klimiuk
Zabudowane działki o pow. 0,17 ha. 0,10 ha oraz niezabudowane działki o pow. 0,06 ha, 0,35 ha, 0,06 ha, 0,19 ha, 0,08 ha, 0,04 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-05
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowane działki o pow. 0,17 ha. 0,10 ha oraz niezabudowane działki o pow. 0,06 ha, 0,35 ha, 0,06 ha, 0,19 ha, 0,08 ha, 0,04 ha
Cena wywoławcza: 143 800,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 465/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Jerzy Klimiuk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

5 października 2015 r. o godz. 13:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wyszkowie odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działki nr 441 o pow. 0,17 ha i działki nr 442 o pow. 0,10 ha zabudowanych budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 108,00 m2, budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 45,00 m2, budynkiem gospodarczym murowanym o pow. zabudowy 62,00 m2, budynkiem gospodarczym murowanym – oborą o pow. zabudowy 79,00 m2, stodołą drewnianą o pow. zabudowy 57,00 m2, komórką murowaną o pow. zabudowy 10,00 m2 oraz niezabudowanych działek nr 208 o pow. 0,06 ha, nr 484. o pow. 0,35 ha, nr 215 o pow. 0,06 ha, nr 485 o pow. 0,19 ha, nr 510/1 o pow. 0,08 ha, nr 511/1 o pow. 0,04 ha (łączna pow. działek 1,05 ha), obciążonej dożywotnią służebnością osobistą polegającą na prawie korzystania z 2 izb w domu mieszkalnym wraz z opałem i oświetleniem i części zabudowań i urządzeń gospodarczych oraz dożywotnie użytkowanie nieruchomości ograniczone do działki gruntu o pow. 0,16 ha na rzecz Teresy Wachowskiej,

położonej: Niemiry, gm. Brańszczyk, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wyszkowie nr OS1W/00007640/4.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 215 700,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 143 800,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 21 570,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w gotówce lub na konto komornika:

71 1240 5631 1111 0000 5089 4590.

 Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (29) 743 14 44

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Niemiry
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone