strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Brzegu Maciej Kowalczyk
Grunty rolne zabudowane, o powierzchni 0,2400 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-28
Godzina: 10:15:00
Przedmiot sprzedaży: Grunty rolne zabudowane, o powierzchni 0,2400 ha
Cena wywoławcza: 60 800,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 698/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1B/00003475/3

 

I Co 587/14

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

28 października 2015 r. o godz. 10:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do dłużnika: (…). Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości gruntowej, objętej księgą wieczystą KW nr OP1B/00003475/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w Olszance 31, w gminie Olszanka, stanowiącej grunty rolne zabudowane, o powierzchni 0,2400 ha, na którą składają się użytki jednej działki nr 79 z arkusza mapy 1 obrębu 0947 Olszanka: grunty orne RIIIb–0,0395 ha, sad S-RIIIb–0,1300 ha i tereny mieszkaniowe B– 0,0705 ha. Na działce znajduje się budynek mieszkalny, murowany, pokryty blacho-dachówką, parterowy ze strychem, o powierzchni zabudowy 114 m2, w zadowalającym stanie techniczno-użytkowym oraz dwa budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy 77 m2 i 5 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 91 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 60 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 120,00 zł.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu

37 1020 3668 0000 5102 0094 4132

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu przy ul. B. Chrobrego 33 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Olszanka
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone