strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Białymstoku Paweł Kosowski
Zabudowana nieruchomość o pow. 737 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-21
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o pow. 737 m2
Cena wywoławcza: 494 528,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1150/11
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

21 września 2015 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, w sali nr XXIX, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 745/12, 746/1, 747/2 (obręb ewidencyjny 0014-Pietrasze) o łącznej powierzchni 737 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem handlowo-usługowym należącej na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej do dłużników (…). Nieruchomość położona jest w Białymstoku przy ul. Wallenroda 9. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze BI1B/00009518/5.

 

Suma oszacowania wynosi 741 791,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 494 528,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 74 180,00 zł najpóźniej do dnia 21.09.2015 r. do godz. 11:00

w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Pawła Kosowskiego lub do dnia 20.09.2015 r. na poniższe konto Komornika (w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy).

Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 67 8099 0004 0014 9259 2000 0010.

Zgodnie z treścią art. 953 §1 pkt 4 kpc rękojmia może także być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (85) 744 77 66

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wallenroda
Miasto: Białystok
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone