strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Nowym Sączu Jakub Jeż
Prawo własności 1/4 części nieruchomości położonej w miejscowości Tropie
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-14
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Prawo własności 1/4 części nieruchomości położonej w miejscowości Tropie
Cena wywoławcza: 34 667,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1648/10
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Jakub Jeż zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

14 października 2015 r. o godz. 8:30

 

w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej 3, sala nr 118, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

prawa własności 1/4 części nieruchomości położonej w miejscowości Tropie, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu prowadzi księgę wieczystą nr NS1S/00086662/7.

Opisane wyżej prawo stanowi własność dłużnika: (…).

 

Udział 1/4 w części nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 52 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 34 667,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 5 200,00 zł w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na rachunek komornika: 25 1910 1048 3000 1792 1121 0001.

Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (18) 444 22 88

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Tropie
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone