strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kielcach mgr Leszek Zając
Lokal mieszkalny o pow. 33,35 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-25
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 33,35 m2
Cena wywoławcza: 85 333,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 497/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Leszek Zając zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

25 września 2015 r. o godz. 9:00

 

w Wydziale VIII Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach sala XXIX odbędzie się:

 

DRUGA  LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego oznaczonego jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego numer 124 o powierzchni 33,35 m2 położonego w Kielcach w budynku nr 11 Osiedle Barwinek, istniejącym na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Kielce numerami 1142/9, 1142/0, 1142/12, 1142/14, 1142/19 o powierzchni łącznej 0,8704 ha, wpisanego do rejestru lokali własnościowych Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej dla którego to lokalu nie ma urządzonej księgi wieczystej.  

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oszacowane jest na kwotę: 128 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 85 333,00 zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. 12 800,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy nr

22 1020 2629 0000 9002 0015 8741

lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym, z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi, złożonej w kancelarii komornika. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w przepisie art. 976 § 1 k.p.c.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (41) 361 02 01.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: 11 Osiedle Barwinek
Miasto: Kielce
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone