strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kielcach mgr Leszek Zając
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 0,54 ha i 0,12 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-16
Godzina: 14:10:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 0,54 ha i 0,12 ha
Cena wywoławcza: 324 444,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 163/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach mgr Leszek Zając zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 września 2015 r. o godz. 14.10

 

w Wydziale VIII Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach sala XVII odbędzie się:

 

PIERWSZA  LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej w Ciekotach, gmina Masłów, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb 003 Ciekoty, arkusz nr 1, jako działki nr 13 o pow. 0,54 ha i nr 45 o pow. 0,12 ha. Dla tej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00111323/8.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 432 591,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 324 444,00 zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. 43 259,10 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy nr

22 1020 2629 0000 9002 0015 8741

lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym, z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi, złożonej w kancelarii komornika. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w przepisie art. 976 § 1 k.p.c.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (41) 361 02 01.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Ciekoty
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone