strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kielcach mgr Leszek Zając
Zabudowana nieruchomość o pow. 0,0328
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-23
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o pow. 0,0328
Cena wywoławcza: 384 333,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 707/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Leszek Zając zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

23 października 2015 r. o godz. 15:00

 

w Wydziale VIII Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach sala XXVII odbędzie się:

 

DRUGA  LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Kielcach przy ul. Batorego 59, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb 0023, arkusz nr 11, jako działki nr 913/2 i nr 913/3 (poprzednio oznaczone numerami nr 183/1 i 182/2), o powierzchni łącznej 0,0328 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Kielcach prowadzi księgę wieczystą KI1L/00081693/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 576 500,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 384 333,00 zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. 57 650,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy nr

22 1020 2629 0000 9002 0015 8741

lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym, z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi, złożonej w kancelarii komornika. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w przepisie art. 976 § 1 k.p.c.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (41) 361 02 01.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Batorego
Miasto: Kielce
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone