strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Śródmieścia Dariusz Ulfig Kancelaria Komornicza
Prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 42,7200 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-21
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 42,7200 m2
Cena wywoławcza: 163 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 802/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia Dariusz Ulfig zawiadamia na podstawie art. 953 kpc, w zw. z art. 955 kpc, że w dniu

 

21 października 2015 r. o godz. 8:30

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydziale VI Cywilnym z siedzibą w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, sala K-123 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu opisanego jako: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 91, o pow. 42,7200 m2, położonego w budynku nr 16 przy ul. Lublańskiej w Krakowie. Lokal wchodzi w zasób lokalowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Budynki Rozproszone” z siedzibą w Krakowie. Dla przedmiotowego ograniczonego prawa rzeczowego Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1P/00237543/3.Sprzedaż przedmiotowego ograniczonego prawa rzeczowego dokonywana jest w ramach postępowania w przedmiocie zniesienia współwłasność spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Współwłaścicielami ograniczonego prawa rzeczowego są (…). Sprzedaży w toku licytacji podlega spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jako całość.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 218 000,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 163 500,00 zł.

Rękojmia 10% ceny oszacowania wynosi: 21 800,00 zł.

 

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację albo w gotówce w kancelarii komornika albo przesłać na rachunek bankowy Komornika nr: 97 8619 0006 0030 0025 8052 0001 najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji podając na dowodzie wpłaty numer sprawy KM 802/15 i inne lub w kasie kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Osoby zainteresowane oględzinami nieruchomości winny pisemnie zawiadomić komornika o swoim uczestnictwie najpóźniej na dwa tygodnie przed licytacją. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ TELEFONICZNIE (12) 414 38 27 wew. 92

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Lublańska
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone