strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk Kancelaria Komornicza w Bielsku Podlaskim
Nieruchomość zabudowana, lokal mieszkalny o pow. 49,20 m2, 71,95 m2, nieruchomość rolna, działki
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-28
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana, lokal mieszkalny o pow. 49,20 m2, 71,95 m2, nieruchomość rolna, działki
Cena wywoławcza: 1 493,33
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1910/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk (tel. (85) 730 45 99) ogłasza, że dnia

 

28 września 2015 r.

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim mającego siedzibę przy ulicy 3 Maja 7, odbędą się następujące licytacje nieruchomości:

 

godz. 10:00

pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie gruntów miejscowości Białowieża oznaczonej jako działka o numerze geodezyjnym 518 i powierzchni 0,0588 ha, posiadająca założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce o nr BI2P/00031300/8.

Suma oszacowania wynosi 45 407,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34 055,25 zł.

Rękojmia 4 540,70 zł.

pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej położonej w obrębie gruntów miejscowości Białowieża oznaczonej jako działka o numerze geodezyjnym 519/5 i powierzchni 0,1634 ha, nie posiadająca ząłożonej księgi wieczystej.

Suma oszacowania wynosi 78 432,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 58 824,00 zł.

Rękojmia 7 843,20 zł.

 

godz. 10:30

pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego o powierzchni 49,20 m2 stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Siemiatyczach, ul. Kościuszki 47d/18 wraz z udziałem w wysokości 5690/102340 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.  

Lokal posiada założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach nr BI3P/00032376/5.

Suma oszacowania wynosi 123 131,00 zł,

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 92 348,25 zł.

Rękojmia 12 313,10 zł.

 

godz. 11:00

pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni 71,95 m2 położonego w Siemiatyczach, ul. Wysoka 66B/12.  

Lokal mieszkalny posiada założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach nr BI3P/00021589/1.

Suma oszacowania wynosi 181 098,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 135 823,50 zł.

Rękojmia 18 109,80 zł.

 

godz. 11:30

druga licytacja nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie 0015 Sobiatyno oznaczonej jako działki 1486, 409, 735 o łącznej powierzchni 0,74 ha, dla której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą nr BI3P/00030169/7.

 

Działka nr 1486 o powierzchni 0,36 ha

Suma oszacowania wynosi 5 138,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3 425,33 zł.

Rękojmia 513,80 zł.

Działka nr 409 o powierzchni 0,21 ha

Suma oszacowania wynosi 2 767,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 844,66 zł.

Rękojmia 276,70 zł.

Działka nr 735 o powierzchni 0,17 ha

Suma oszacowania wynosi 2 240,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 493,33 zł.

Rękojmia 224,00 zł.

 

Licytant przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania na rachunek bankowy komornika Bank PEKAO SA 30 1240 5253 1111 0000 5710 9789.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia sic postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Białowieża, Siemiatycze, Sobiatyno 
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone