strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
CONCORDIA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Upadłość dłużnika - CONCORDIA
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-27
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Upadłość dłużnika - CONCORDIA
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE SĄDOWE

 

Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy zawiadamia, że postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie o sygn. akt VGU 59/15 wobec dłużnika CONCORDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu, ul. Orla 3 została ogłoszona upadłość obejmująca likwidację majątku. Wyznaczono Sędziego-komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy Wioletty Stefanowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Jaworskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu-komisarzowi w terminie dwóch miesięcy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach od daty obwieszczenia postanowienia, powołując się na sygn. akt VGUp  22/15. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu-komisarzowi w terminie dwóch miesięcy od daty obwieszczenia postanowienia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Orla
Miasto: Bolesławiec
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone