strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Bartłomiej Graba
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym na działce o pow. 1,16 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-14
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym na działce o pow. 1,16 ha
Cena wywoławcza: 310 875,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 694/06
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 października 2015 r. o godz. 10:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim, sala 304, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w miejscowości Wolbromów, gm. Gryfów Śląski na działce nr 165 o powierzchni użytkowej 1,16 ha, powierzchnia użytkowa budynku wynosi ok. 500 m2. Budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym z poddaszem mieszkalnym, podpiwniczony, wybudowany w ostatnim okresie czasu, dach konstrukcji drewnianej naczółkowy pokryty dachówką ceramiczną, budynek niezamieszkały. Nieruchomość gruntowa stanowi własność dłużnika.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00003089/4.

 

Nieruchomość gruntowa oszacowana jest na kwotę: 414 500,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 310 875,00 zł.

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 41 450,00 zł w gotówce w Kancelarii najpóźniej do godz. 9:30 lub na konto komornika:

PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:  
Miasto: Wolbromów
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone