strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Robert Śron
Nieruchomość obszar 0,2507 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 215,51 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-09
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość obszar 0,2507 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 215,51 m2
Cena wywoławcza: 899 625,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1253/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Robert Śron Kancelaria Komornicza 63-100 Śrem, ul. Kościuszki 3, działając na podstawie art. 955 § 1 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

9 października 2015 r. o godz. 14:30

 

w sali nr 7 w Sądzie Rejonowym w Śremie, ul. Franciszkańska 4, 63-100 Śrem, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Pecna, gm. Mosina, opisanej jako: teren zabudowany mieszkalny, teren niezabudowany nr działki 321/1 obszar 0,2507 ha, nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 215,51 m2, w zabudowie wolnostojącej, budynkiem garażowym o powierzchni 34,27 m2 oraz budynkiem usługowo-produkcyjnym o powierzchni 678,81 m2.

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Śremie prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO1M/00032411/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 199 500,00 zł (netto).

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 899 625,00 zł (23% VAT).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. kwotę: 119 950,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w formie książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, bądź wpłacona na konto komornika w

BZ WBK S.A. I O. Śrem nr 50 1090 1405 0000 0001 1912 0279

z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Pecna
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone