strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
CALISIA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego – CALISIA
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-21
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego – CALISIA
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

Syndyk Masy Upadłości „CALISIA” sp. z o.o. w Kaliszu w upadłości likwidacyjnej ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa upadłego „CALISIA” sp. z o.o. w Kaliszu w rozumieniu art. 55¹ k.c., po cenie nie mniejszej niż 3 674 725,00 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć 00/100) złotych netto.

W skład przedsiębiorstwa wchodzą w szczególności:

  1. nazwa i oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo;
  1. nieruchomość zabudowana położona w Kaliszu przy ul. Chopina 9, woj. wielkopolskie, składająca się z działek:

a)   nr 22/7 o pow. 0.4186 ha – prawo użytkowania wieczystego – księga wieczysta nr KZ1A/00021541/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kaliszu,  

b)   nr 22/6 o pow. 0.0009 ha – prawo własności – księga wieczysta nr KZ1A/00083920/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kaliszu, 

  1. środki trwałe w postaci ruchomości;
  1. wierzytelności masy upadłości ujęte w wycenie z dnia 27 lipca 2015 r.;
  1. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:

  1. wpłacenie wadium w wysokości 100 000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych na rachunek bankowy masy upadłości o nr  87 1240 2946 1111 0010 6066 6357 do dnia 21 września 2015 roku;
  1. złożenie do  21 września 2015 roku pisemnej oferty w dwóch zamkniętych kopertach, jednej na ręce Sędziego-komisarza i drugiej do syndyka: Biuro syndyka ul. Polna 20 lok. 221, 62-800 Kalisz, na warunkach wskazanych w Regulaminie konkursu i zawierającej wszystkie wymagane w nim oświadczenia i dokumenty.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.

Regulamin konkursu dostępny jest w Biurze Syndyka j.w., dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 607 794 864.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kalisz
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone