strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Monika Pawlewska
Nieruchomość gruntowa o pow. 0,5540 ha
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-29
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa o pow. 0,5540 ha
Cena wywoławcza: 2 756,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1386/14
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Monika Pawlewska (tel. (77) 461 24 97) ogłasza, że dnia

 

29 września 2015 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich mającego siedzibę przy ul. Opolskiej 11 w sali nr 203 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału wynoszącego 3/4 we współwłasności nieruchomości położonej: 47-180 Izbicko, Poznowice, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1S/00067432/2.

Przedmiotem licytacji jest ułamkowa część (udział 3/4) nieruchomości gruntowej niezabudowanej obejmującej działkę nr 349 a.m.2, obręb ewidencyjny 0066 Poznowice o powierzchni 0,5540 ha, gmina Izbicko. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne RV. W mpzp teren oznaczony symbolem ZLp – pod zalesienia. Stan zagospodarowania: nasadzenia w postaci drzew iglastych. Skład gatunkowy 100% sosna o przeciętnej wysokości około 6 m i pierśnicy około 8 cm.

 

Suma oszacowania wynosi 3 675,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 756,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 367,50 zł.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O. Strzelce Opolskie 80 1020 3714 0000 4702 0007 8469

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Poznowice
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone