strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Welbud Rafał Well w upadłości likwidacyjnej
Upadłość – Welbud Rafał Well
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-01
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Upadłość – Welbud Rafał Well
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zawiadamiam, że Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 15.06.2015 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XII GU 113/14 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Rafała Well prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Welbud Rafał Well, ul. Jana III Sobieskiego 4 lok. 8, 42-600 Tarnowskie Góry, Regon 273202752, NIP 6451522169. Sędziego-komisarza wyznaczono w osobie SSR Gizeli Jamróz, a syndyka masy upadłości w osobie Ewy Jurczak. Wzywa się wszystkich wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, do sygnatury akt XII GUp 36/15. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie dwóch miesięcy od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Tarnowskie Góry
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone