strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz
Nieruchomość budowlano-rolna, działki o łącznej pow. 1,1300 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-15
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość budowlano-rolna, działki o łącznej pow. 1,1300 ha
Cena wywoławcza: 308,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 451/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

15 października 2015 r. godz. 9:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej budowlano-rolnej położonej w miejscowości Krynice, gmina Krynice oznaczonej numerami działek 13/5, 73/1, 73/2 arkusz 1 o łącznej powierzchni 1,1300 ha. Działka nr 13/5 arkusz 1 zabudowana jest murowanym parterowym budynkiem mieszkalnym z poddaszem użytkowym oraz drewnianym budynkiem gospodarczym. Zgodnie z księgą wieczystą numer ZA1T/00044966/1 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim nieruchomość stanowi własność (…).

 

- Wartość szacunkowa działki nr 13/5 o powierzchni 0,30 ha: 268 722,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 2/3 wartości szacunkowej, tj. kwotę 179 148,00 zł.

Wysokość rękojmi 26 872,20 zł.

- Wartość szacunkowa działki nr 73/1 o powierzchni 0,05 ha: 462,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 2/3 wartości szacunkowej, tj. kwotę 308,00 zł.

Wysokość rękojmi 46,20 zł.

- Wartość szacunkowa działki nr 73/2 o powierzchni 0,78 ha: 7 213,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 2/3 wartości szacunkowej, tj. kwotę 4 808,67 zł.

Wysokość rękojmi 721,30 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania licytowanych działek najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu  terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. (84) 664 22 25.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Krynice
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone