strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim Elżbieta Wierzbicka
Działki w Bezwola Wymyśle, Wohyń Kolonia
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-20
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki w Bezwola Wymyśle, Wohyń Kolonia
Cena wywoławcza: 69 922,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 787/12
Opis:
 
 

OBWIESZCZNIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim Elżbieta Wierzbicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

20 października 2015 r. o godz. 13:30

 

w sali nr IV Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim przy ul. Wyszyńskiego 5 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: nieruchomości gruntowej składającej się z niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 513, 514/6 położonych w miejscowości Bezwola Wymyśle, gmina Wohyń oraz działek ewidencyjnych nr 511, 623/1, 837 położonych w miejscowości Wohyń Kolonia, gmina Wohyń o łącznej powierzchni 4,30 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim nr LU1R/00003944/6,

ustalić łączną sumę oszacowania nieruchomości na kwotę 93 230,00 zł

ustalić cenę wywołania na kwotę (3/4) 69 922,50 zł

(3/4 ceny oszacowania)

ustalić wysokość rękojmi na kwotę 9 323,00 zł

ustalić sumę oszacowania działki nr 513 o pow. 0,19 ha na kwotę 4 360,00 zł

ustalić cenę wywołania na kwotę 3 270,00 zł

ustalić wysokość rękojmi na kwotę 436,00 zł

ustalić sumę oszacowania działki nr 514/6 o pow. 0,28 ha na kwotę 6 420,00 zł

ustalić cenę wywołania na kwotę 4 815,00 zł

ustalić wysokość rękojmi na kwotę 642,00 zł

ustalić sumę oszacowania działki nr 511 o pow. 1,69 ha na kwotę 35 440,00 zł

ustalić cenę wywołania na kwotę 26 580,00 zł

ustalić wysokość rękojmi na kwotę 3 544,00 zł

ustalić sumę oszacowania działki nr 623/1 o pow. 0,24 ha na kwotę 2 490,00 zł

ustalić cenę wywołania na kwotę 1 867,50 zł

ustalić wysokość rękojmi na kwotę 249,00 zł

ustalić sumę oszacowania działki nr 837 o pow. 1,90 ha na kwotę 44 520,00 zł

ustalić cenę wywołania na kwotę 33 390,00 zł

ustalić wysokość rękojmi na kwotę 4 452,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, elaborat szacunkowy wraz z aktami egzekucyjnymi znajduje się do wglądu na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Rękojmię należy wpłacić w kasie kancelarii czynnej w godzinach 9:00-17:00 lub na konto kancelarii w BGŻ S.A. nr 33 2030 0045 1110 0000 0236 3110.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Bezwola Wymyśle, Wohyń Kolonia
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone