strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Bydgoszczy Sławomir Jaworski
Nieruchomość zabudowana w Bydgoszczy o pow. 0,5540 ha i o pow. 0,0653 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-08
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana w Bydgoszczy o pow. 0,5540 ha i o pow. 0,0653 ha
Cena wywoławcza: 639 600,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 621/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Sławomir Jaworski (tel. (52) 322 63 61) ogłasza, że w dniu

 

8 października 2015 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Wydział XII Cywilny, mieszczącego się przy ul. Nowy Rynek 10 w Bydgoszczy w sali nr 208, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej położonej: 85-759 Bydgoszcz, ul. Witebska,

dla której Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00182408/6 oraz 1/2 niewydzielonej części w wieczystym użytkowaniu nieruchomości położonej: 85-759 Bydgoszcz, ul. Witebska, dla której Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00182409/3.

Opis: nieruchomość BY1B/00182408/6 – działki nr 4/13 i 4/14 o pow. 0,5540 ha, zabudowana wiatą, halą warsztatową i budynkiem administracyjno-magazynowym. Nieruchomość BY1B/00182409/3 – udział 1/2 w niezabudowanej działce nr 4/15 o pow. 0,0653 ha – wybetonowany plac służący do komunikacji wspólnej dla dwóch sąsiednich nieruchomości. Grunt oddany w wieczyste użytkowanie do 5.12.2089 r.

Suma oszacowania wynosi 780 000,00 zł.

Do ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT, co daje cenę oszacowania równą: 959 400,00 zł.

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 639 600,00 zł (brutto).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 95 940,00 zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika:

mBank SA 59 1140 1052 0000 2257 4100 1001

(co najmniej na 3 dni przed licytacją z dopiskiem: wadium KM 621/14 i inne) albo gotówką w siedzibie kancelarii w Bydgoszczy przy ul. Bernardyńskiej 13/II P nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania konta bankowego, na które należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji.

W dniu 23.09.2015 r. można oglądać nieruchomość od godz. 12:00 do godz. 12:20.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w siedzibie kancelarii przy ul. Bernardyńskiej 13/IIP można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Witebska
Miasto: Bydgoszcz
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone