strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Gostyninie Ilona Mirowska
Działki w Zieleńcu, niezabudowana i zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-02
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki w Zieleńcu, niezabudowana i zabudowana
Cena wywoławcza: 80 775,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 61/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Ilona Mirowska (tel. (24) 235 90 50) ogłasza, że dnia

 

2 października 2015 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 43, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…), położonej: 09-500 Gostynin, Zieleniec, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą nr NKW PL1G/00030419/5.

Działka nr 61 – suma oszacowania: 44 100,00 zł, cena wywołania 3/4 sumy oszacowania: 33 075,00 zł, rękojmia: 4 410,00 zł.

Działka nr 51 – suma oszacowania: 63 600,00 zł, cena wywołania: 47 700,00 zł, rękojmia: 6 360,00 zł.

Łączna suma oszacowania: 107 700,00 zł, cena wywołania: 80 775,00 zł, rękojmia: 10 700,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest we wsi Zieleniec, zlokalizowanej w gminie Gostynin, na terenie powiatu gostynińskiego. Wieś Zieleniec – zlokalizowana jest w średniej odległości około 5 km od drogi wojewódzkiej nr 581, około 12 km od Gostynina, około 22 km od Kowala, około 24 km od Krośniewic, około 27 km od Kutna oraz około 36 km od Płocka i Włocławka. W odległości około 5 km od wsi Zieleniec znajduje się autostrada A-1 jednakże najbliższy wjazd na autostradę jest usytuowany w odległości około 21 km w miejscowości Dąbrówka. W bezpośrednim sąsiedztwie wycenianych działek dominują nieruchomości niezabudowane, użytkowane rolniczo. W dalszej odległości od działek znajdują się także obszary leśne.

Działka nr 61– niezabudowana, o wydłużonym kształcie i powierzchni 9 600 m2. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej nawierzchnią asfaltową oraz dostęp do wodociągu gminnego i energii elektryczne. Działka w przeważającej części użytkowana rolniczo – stanowiąca grunt orny, w pozostałej części na działce znajduje się sad owocowy.

Działka nr 51– o wydłużonym kształcie i powierzchni 7 700 m2, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej nawierzchnią asfaltową. Działka posiada przyłącze energetyczne i wodne (ze studni), a także dostęp do wodociągu gminnego. Na terenie działki zlokalizowana jest zabudowa gospodarcza, która w części wykracza poza ewidencyjne granice przedmiotowej działki. Teren przy zabudowaniach miejscowo prowizorycznie utwardzony, incydentalnie zadrzewiony, ogrodzony lub przylega do nieruchomości ogrodzonych. Pozostała część terenu działki użytkowana rolniczo oraz miejscowo zadrzewiona.

Budynek gospodarczo-garażowy – parterowy, wolnostojący, wykonany w technologii konstrukcji murowanej, z dachem jednospadowym krytym eternitem falistym. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 91 m2.

Budynek gospodarczo-składowy – parterowy, częściowo podpiwniczony, wolnostojący – składający się z bryły głównej oraz dwóch przybudówek. Budynek wykonany w technologii konstrukcji murowanej, z dachem krytym eternitem falistym. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 202 m2.

Budynek inwentarsko-gospodarczy – parterowy, częściowo z poddaszem magazynowym, wolnostojący – składający się z bryły głównej oraz trzech przybudówek. Budynek wykonany w technologii konstrukcji murowanej, z dachem krytym eternitem falistym oraz blachą trapezową. Budynek w znacznej części wykracza poza granice opiniowanej nieruchomości. Powierzchnia zabudowy części budynku zlokalizowanego na terenie przedmiotowej działki wynosi 77 m2.

Dla terenu na którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość brak jest przepisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe działki zlokalizowane są w części w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w części w obszarze przekształceń i intensyfikacji istniejących układów osadniczych wg. dominującej funkcji rolniczej oraz w części w strefie potencjalnego rozwoju układu osadniczego – głównie strefy kształtowania zabudowy rolniczej.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa 77 1130 1017 0021 1002 1190 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Zieleniec
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone