strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Gostyninie Ilona Mirowska
Działki w Gostyninie
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-02
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki w Gostyninie
Cena wywoławcza: 230 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 575/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Ilona Mirowska (tel. (24) 235 90 50) ogłasza, że dnia

 

2 października 2015 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 43 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

- wieczystego użytkowania nieruchomości położonej: 09-500 Gostynin, Targowa, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą o numerze NKW PL1G/00018221/0;

- nieruchomości położonej: 09-500 Gostynin, Zamkowa 18A, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą o numerze NKW PL1G/00036207/8,

należącej do dłużnika: (…).

 

NKW PL1G/00036207/8 – suma oszacowania wynosi 345 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 230 000,00 zł, rękojmia wynosi 34 500,00 zł.

NKW PL1G/00018221/0 – suma oszacowania wynosi 567 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 378 000,00 zł, rękojmia wynosi 56 700,00 zł.

 

NKW PL1G/00036207/8 wyceniana nieruchomość – zlokalizowana jest przy ul. Zamkowej, w centralnej części Gostynina, w odległości około 150 m od Rynku. Działka graniczy z terenem parkingu zlokalizowanym przy markecie LIDL oraz z korytem rzeki Skrwa. Ponadto w bliskiej odległości od przedmiotowej nieruchomości znajduje się dworzec PKS oraz Urząd Miasta Gostynina, Kościół parafii rzymsko-katolickiej, a także ścisłe centrum handlowo-usługowe miasta Gostynina.

Działka nr 2531/2 – o nieforemnym kształcie i powierzchni 617 m2. Nieruchomość posiada dostęp do drogi utwardzonej nawierzchnią asfaltową, a także dostęp do wodociągu, energii elektrycznej oraz utrudniony dostęp do sieci gazowej i sieci kanalizacji sanitarnej. Teren działki zabudowany częścią nieużytkowanego młyna, w niezabudowanej części wyrównany piaskiem oraz w niewielkiej części utwardzony. Teren działki prowizorycznie ogrodzony.

Budynek – znajdujący się na terenie wycenianej działki jest to obiekt o funkcji młyna wykonany na początku XX wieku, wpisany do rejestru zabytków. W zakresie niniejszej wyceny ujęto część budynku, która stosunkowo niewiele ucierpiała podczas pożaru i pozostała do chwili obecnej. Ta część budynku posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz podpiwniczenie i jest wykonana w technologii tradycyjnej, murowanej, ze stropami i dachem wykonanymi w technologii konstrukcji drewnianej. Dach budynku pokryty z zewnątrz papą asfaltową. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 103 m2. Budynek w mało atrakcyjnym stanie techniczno-użytkowym.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wyceniana działka w przeważającej części zlokalizowana jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę usługową oraz w pozostałej części na terenie parkowym i zieleni urządzonej.

NKW PL1G/00018221/0 użytkowanie wieczyste – działka gruntu oddana w wieczyste użytkowanie do dnia 11.10.2092 r.

Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w Gostyninie pomiędzy ulicami Zazamcze i Dybanka w peryferyjnej części miasta, na terenach o niskim stopniu zurbanizowania. W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości znajdują się tereny ogródków działkowych, nieruchomość wykorzystywana do celów działalności gospodarczej (sala bankietowa), dom dziecka oraz tereny rekreacyjne – jezioro Dybanka wraz z przylegającym do jeziora rezerwatem leśnym znajdującym się na terenach o dużych różnicach wysokości (oz Gostyniński).

Działka nr 1152/8 – o nieforemnym kształcie i powierzchni 20 708 m2, posiada dostęp do dróg utwardzonych nawierzchnią asfaltową, a także dostęp do wodociągu, kanalizacji sanitarnej oraz energii elektrycznej n.n. Ponadto na terenie przedmiotowej działki znajdują się napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia. Teren działki niezabudowany, porośnięty dziką roślinnością trawiastą, miejscowo zadrzewiony i zakrzewiony, miejscowo także o znacznych różnicach wysokości. Ponadto na części terenu działki znajduje się zbiornik wodny. Teren działki nieogrodzony, w części przylega do ogrodzenia sąsiadujących nieruchomości, w części na działce znajdują się pozostałości po ogrodzeniu.

Dla terenu na którym zlokalizowana jest przedmiotowa działka brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka nr ewidencyjny 1152/8 jest objęta ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami służącymi turystyce wodnej z zapleczem.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa 77 1130 1017 0021 1002 1190 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Targowa, Zamkowa
Miasto: Gostynin
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone