strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o.
Przeprowadzenie badania finansowego Spółki za rok 2015
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-30
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Przeprowadzenie badania finansowego Spółki za rok 2015
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

 

Zarząd Spółki  pn.

Stadnina Koni Michałów Spółka z o.o.

z  siedzibą w Michałowie

28-411 Michałów

 

Zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.

Oferta musi zawierać:

  1. Informacje o biegłym rewidencie, w tym: o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestrów biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, jego pozycji na rynku usług audytorskich.
  1. Oferta musi zawierać dodatkowo informacje o biegłym rewidencie mającym przeprowadzić badanie,  w tym: dane personalne biegłego (imię i nazwisko), numer licencji zawodowej, oraz zestawienie doświadczenia zawodowego w branży produkcja rolnicza (nazwy podmiotów badanych przez biegłego rewidenta oraz terminy przeprowadzonych badań).
  1. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
  1. Cenę netto (+VAT) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz raportem z badania, obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem zlecenia.
  1. Wskazanie terminów zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia opinii wraz z raportem uzupełniającym (konieczność podania pełnej daty). W przypadku określenia przez podmiot terminu zakończenia badania tzw. „termin do uzgodnienia” – oferta nie będzie brana pod uwagę;  (odpowiedni termin dla Spółki: badania sprawozdania finansowego  do 28 lutego  2016 r., przedłożenia opinii i raportu z badania nie później niż do 10 marca 2016 r.).
  1. Parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego tożsamy z zapisami składanych ofert. 
  1. Zgromadzenie Wspólników  zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

       Oferty należy kierować na adres Spółki:

       Stadnina Koni Michałów spółka z o.o.,

       28-411 Michałów

 

Termin składania ofert upływa z dniem: 30 września  2015 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 693 534 955 lub mail: kazimieraoleksy@vp.pl

                                                                                      

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Michałów
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone