strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka
Prawo własności do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 4 o powierzchni 32,40 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-29
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Prawo własności do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 4 o powierzchni 32,40 m2
Cena wywoławcza: 60 340,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 377/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka Kancelaria Komornicza w Świnoujściu, tel. (91) 321 21 24  zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

29 września 2015 r. o godz. 12:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Świnoujściu sala 100 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

Prawa własności do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 4 o powierzchni 32,40 m2 znajdującego się w miejscowości Międzyzdroje przy ulicy Pomorskiej 6, gmina Międzyzdroje, powiat Kamień Pomorski, województwo zachodniopomorskie. Właścicielowi lokalu przysługuje udział w częściach wspólnych budynku i gruntu w wysokości 4210/27320 części nieruchomości objętej Księgą Wieczystą SZ1W/00018322/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych. Dla nieruchomości lokalowej prowadzona jest Księga Wieczysta nr SZ1W/00047476/3 przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych. Do lokalu nr 4 przynależy pomieszczenie przynależne –komórka o powierzchni 9,70 m2. Budynek w którym znajduje się lokal został wybudowany w technologii tradycyjnej w okresie przedwojennym. Jest to budynek parterowy + użytkowe poddasze, kilkurodzinny. Lokal mieszkalny nr 4 znajduje się na użytkowym poddaszu i składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, korytarza. Standard wykończenia określono jako dostateczny.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 90 511,00 zł.

II cena wywołania wynosi: 60 340,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 9 051,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 28.09.2015 r. w gotówce w kancelarii komornika w Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej 12/307 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi oraz w papierach wartościowych, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi bądź na rachunek bankowy Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 96 1240 3927 1111 0010 4529 0625.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

W przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Pomorska
Miasto: Międzyzdroje
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone