strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Izba Skarbowa w Lublinie
Samochód ciężarowy Mazda 6 kombi, 2009 r.
(pojazdy - ciężarowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-22
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Samochód ciężarowy Mazda 6 kombi, 2009 r.
Cena wywoławcza: 26 700,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

 

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

22 września 2015 r. o godz. 10:00

 

w lokalu znajdującym się pod adresem: 20-027 Lublin, ul. Sądowa 5, sala szkoleniowa (II piętro), celem uregulowania należności na rzecz Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie odbędzie się

 

SPRZEDAŻ Z LICYTACJI

 

niżej wyszczególnionego przedmiotu zajętego w dniu 22.06.2015 r. należącego do: (…).

 

Poz.

Wyszczególnienie/opis

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1.

Samochód ciężarowy Mazda 6 kombi LU 1070N, rok prod. 2009, 1998 cm3, 103 KW, zapłon samoczynny, odczytany przebieg 100 556 km

1 szt.

35 600,00 zł

26 700,00 zł

 

Warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania. Dowód wpłaty wadium należy okazać przed rozpoczęciem licytacji.

Przedmiotową ruchomość można oglądać w dniu 22.09.2015 r. od godz. 8:00 do godz. 9:00, na parkingu HELP CAR BIS w miejscowości Szerokie nr 6, dojazd od ul. Nałęczowskiej w Lublinie.

Telefon kontaktowy na parking 601 232 153.

Nabywca jest obowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania. Jeżeli tej ceny nie uiści traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji.

Różnicę między ceną nabycia a ceną wywołania nabywca reguluje do godziny dwunastej dnia następnego.

Wpłat należy dokonywać na rachunek organu egzekucyjnego nr 11 1010 1339 0000 3913 9120 0000 w NBP O. Lublin.

Podstawa prawna: art. 105a-107 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619).

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie nie odpowiada za uszkodzenia i wady ukryte ruchomości oraz zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Szerokie
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone