strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Andrzej Drzymała Kancelaria Komornicza w Krakowie
Prawo własności nieruchomości gruntowej o pow. 0,0579 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-15
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Prawo własności nieruchomości gruntowej o pow. 0,0579 ha
Cena wywoławcza: 4 266,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 279/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała z siedzibą przy ul. Ślusarskiej 8/LU1 w Krakowie, w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi (…), zawiadamia na podstawie art. 10136 §1KPC, że w dniu

 

15 października 2015 r. o godz. 10:00

 

w kancelarii komornika odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 2/12 w prawie własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, składającej się z działki ewidencyjnej nr 21/1 obejmującej powierzchnię 0,0579 ha, położonej w Krakowie przy ul. Spacerowej, obr. 69, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00385333/0.

 

Udział dłużnika w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 5 689,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 4 266,75 zł.

Zgodnie z art. 8671KPC przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce w kancelarii komornika lub na konto komornika w

Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce F-1 Kraków nr

42 8619 0006 0030 0025 8065 0001.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy cena przewyższa 500,00 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej niż 500,00 zł, przy czym reszta powinna być uiszczona do godz. 12:00 dnia następnego, pod rygorem utraty praw wynikających z przybicia (art. 871 i 872 KPC).

Przedmiotową nieruchomość można oglądać w dniu 5 października 2015 r. w godz. 10:00-10:30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Spacerowa  
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone