strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska
Galeria handlowa Eden
(nieruchomości - budynki usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-12
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Galeria handlowa Eden
Cena wywoławcza: 14 618 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 136/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

12 października 2015 r. o godz. 11:00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 115 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

zabudowanej obiektem handlowym wielkopowierzchniowym –

galerią handlową EDEN

 

Nieruchomość położona jest w Łagowie przy ul. Jeleniogórskiej 40, posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu nr JG1Z/00044897/5.

Nieruchomość składa się z działek gruntu nr 505/11, 505/12, 506/3, 501/4 i 500/4 o łącznej powierzchni 3,3194 ha. Na działkach nr 501/4 i 500/4 posadowiony jest wolno stojący obiekt handlowy wielkopowierzchniowy galeria handlowa EDEN, wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Niezabudowane obszary (działki nr 505/11, 505/12, 506/3) zajmują urządzone drogi, chodniki, podjazdy, parking. Uzbrojenie: sieć wodna, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna i energetyczna. Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Parametry budynku:

- powierzchnia użytkowa 9 725,00 m2,

- powierzchnia zabudowy 10 334,00 m2,

- kubatura 76 981,75 m3.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 19 491 000,00 zł netto.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 14 618 250,00 zł netto.

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podatkowej w wysokości 23% od wartości zakupu. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 1 949 100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 723 62 63

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Jeleniogórska
Miasto: Łagów
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone