strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
CFiK KLIMA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej – CFiK KLIMA Spółka z o.o.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-25
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej – CFiK KLIMA Spółka z o.o.
Cena wywoławcza: 1 898 192,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

1.    Syndyk masy upadłości CFiK KLIMA Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Będzinie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku biurowo-produkcyjnego oraz wiaty, tj. kompleksu zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Perlej 10, za cenę wywołania 1 898 192,00 zł netto (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote).

2.    Oferty należy składać wyłącznie na piśmie, w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie, na której należy nanieść oznaczenie „CFiK KLIMA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – oferta przetargowa na nieruchomość” w terminie do 22.09.2015 r. do godziny 16:00 do biura Syndyka pod adresem: ul. Zabrska 14/14, 40-083 Katowice. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, za złożoną w terminie będzie uważana taka oferta, która zostanie doręczona do biura Syndyka do dnia 22.09.2015 r. do godziny 16:00. Koperta może zawierać tylko jedną ofertę.

3.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywołania. Wadium winno być wpłacone na rachunek bankowy upadłego o numerze 36 1060 0076 0000 3200 0127 4346, najpóźniej w dniu upływu terminu do składania ofert. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego upadłego.

4.    Otwarcie i rozpoznanie ofert na zakup nieruchomości nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 25.09.2015 r. o godzinie 9:00, w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14, w sali 12A.

5.    Pozostałe wymogi oferty oraz regulacje dotyczące procedury sprzedaży Przedmiotu Przetargu znajdują się w Regulaminie Przetargu. Regulamin Przetargu oraz opinia biegłego rzeczoznawcy dotycząca sprzedawanej nieruchomości, udostępnione są w biurze Syndyka w Katowicach, przy ul. Zabrskiej 14/14.

6.    Informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod nr tel. (32) 781 10 76.

 

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Perla
Miasto: Będzin
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone