strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Legnicy Ireneusz Buczek Kancelaria Komornicza w Legnicy
Działka gruntu nr 718/4 o powierzchni 1,9960 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-28
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka gruntu nr 718/4 o powierzchni 1,9960 ha
Cena wywoławcza: 824 050,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 215/14
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

prowadzonej w trybie uproszczonym

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Ireneusz Buczek (tel. (76) 721 20 28) na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości ogłasza, że dnia:

 

28 września 2015 r. o godz. 10:00

 

w kancelarii Komornika mieszczącej się: 59-220 Legnica, Mickiewicza 1a/8, I piętro, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej: nieruchomość niezabudowaną obejmującą działkę gruntu nr 718/4 o powierzchni 1,9660 ha, będącej w użytkowaniu wieczystym (…) do dnia 5.12.1089 r.,

położonej: 59-220 Legnica, ul. Gniewomierska, Przybków

dla której Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1L/00091872/3.

 

Suma oszacowania wynosi: 1 648 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi: 824 050,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 164 810,00, którą należy przekazać na konto komornika

Rękojmia winna być złożona na konto komornika:

PKO BP I O. Centrum Legnica 77 1020 3017 0000 2702 0118 0793,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 §1 kpc).

Po zakończeniu licytacji nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia, gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc). 

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmię pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy (art. 8672 kpc).

Nieruchomość można oglądać w dniach:

-       21.09.2015 r. i 24.09.2015 r. w godz. 10:00-10:30.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 721 20 28

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Gniewomierska
Miasto: Przybków
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone