strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Bartłomiej Graba
Działka gruntowa o pow. 1 100 m2; nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 231,20 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-28
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka gruntowa o pow. 1 100 m2; nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 231,20 m2
Cena wywoławcza: 8 775,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 444/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

28 października 2015 r. o godz. 13:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego z siedzibą w Lwówku Śl., sala 304, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krzewie Wielkie, gm. Gryfów Śląski, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 177/5 o pow. 1 100 m2, położona bezpośrednio przy drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej. Kształt działki jest średnio korzystny – część powierzchni stanowi wąski pasek gruntu prowadzący od drogi gminnej w głąb działki i dopiero południowa część działki ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00018176/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 11 700,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 8 775,00 zł (wadium 1 170,00 zł). 

 

28 października 2015 r. o godz. 13:15

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego z siedzibą w Lwówku Śl., sala 304, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w miejscowości Krzewie Wielkie nr 11, gmina Gryfów Śląski, powiat lwówecki, województwo dolnośląski.

Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, ze strychem nieużytkowym wzniesiony w I połowie XX wieku w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia. Układ funkcjonalny budynku obejmuje 8 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki, korytarze i komunikację o łącznej powierzchni użytkowej części mieszkalnej wynoszącej 231,20 m2 + część gospodarcza – warsztat o pow. 77,70 m2. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną (z sieci wodociągowej i studni własnej), kanalizacyjną (do sieci kanalizacyjnej), centralnego ogrzewania zasilaną z pieca na opał stały, lokalną instalację gazową z butli propan butan, zasilającą piecyk gazowy na ciepłą wodę.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00001328/8.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 250 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 187 500,00 zł (wadium 25 000,00 zł).

 

Obie nieruchomości stanowią własność dłużników.

 

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania ww. nieruchomości w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Krzewie
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone