strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM DLA WROCŁAWIA-ŚRÓDMIEŚCIA WE WROCŁAWIU EDYTA KARGUL
Sala usługowa, udział 289/10000
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-20
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sala usługowa, udział 289/10000
Cena wywoławcza: 182 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3518/14
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Edyta Kargul, ul. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław (tel. (71) 796 68 00) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

20 października 2015 r. o godz. 13:00

 

w sali nr 239 Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia ul. Podwale 30 we Wrocławiu

odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

lokalu niemieszkalnego (sala usługowa) nr 1A, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego przy ul. Szewskiej 68 we Wrocławiu, usytuowanego na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, dla którego to lokalu prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/00147769/0, wraz z udziałem wynoszącym 289/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie współużytkowania wieczystego gruntu (WR1K/00060673/6).   

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 243 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. 182 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 24 300,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na konto komornika nr:

61 1020 5242 0000 2502 0019 0793 PKO BP SA

lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem (tel. (71) 796 68 00). Elaborat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 796 68 00

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Szewska
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone