strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Pruszkowie Sebastian Dulko
Nieruchomość zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi o pow. 305,08 m2 i 106,25 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-30
Godzina: 10:45:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi o pow. 305,08 m2 i 106,25 m2
Cena wywoławcza: 1 719 492,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 10483/12
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA1P/00004285/6

(dotyczy sygn. akt I Co 2495/15)

w sprawach egzekucyjnych prowadzonych pod wspólną sygnaturą akt Km 10483/12

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko (tel. (22) 723 01 55, (22) 753 57 00) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  

 

30 października 2015 r. o godz. 10:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, w sali nr XII, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

(nieruchomość gruntowa zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi o pow. użytkowej 305,08 m2 i 106,25 m2), położonej w miejscowości Komorów (gm. Michałowice) przy ul. Lipowej 8B, 05-806 Komorów, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00004285/6 – stanowiącej na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej – własność dłużników: (…).

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 2 292 656,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć  złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 719 492,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 229 265,60 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt groszy).

Rękojmię należy złożyć na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA O. Piastów nr 31 1240 6407 1111 0000 5098 3483.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Sadzie Rejonowym w Pruszkowie przy Kraszewskiego 22 w pok. Sekretariacie I Wydziału Cywilnego w godzinach pracy Sekretariatu, a także w Kancelarii Komornika Sądowego w każdą środę od godz. 9:00 do godz. 17:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Lipowa
Miasto: Komorów
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone