strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowyprzy Sądzie Rejonowym w Toruniu Krzysztof Mańkowski Kancelaria Komornicza w Toruniu
Lokal mieszkalny o pow. 72,90 m2, 4 pokoi
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-15
Godzina: 10:15:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 72,90 m2, 4 pokoi
Cena wywoławcza: 152 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 542/12
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW TO1T/00062178/0

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Krzysztof Mańkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

15 października 2015r. o godz. 10:15

 

w Sądzie Rejonowym w Toruniu XI Wydział Cywilny w sali nr 418, 87-100 Toruń, ul. Mickiewicza 10/16 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 72,90 m2, składającego się z 4 pokoi, 2 przedpokoi, kuchni, łazienki i WC, położonego: 87-100 Toruń, ul. Łyskowskiego 26 B/59,  wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa „RUBINKOWO” (adres spółdzielni:  87-100 Toruń, ul. Dziewulskiego 12), dla którego  Sąd Rejonowy w Toruniu  VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW TO1T/00062178/0.

 

Suma oszacowania wynosi 228 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 152 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Alior Bank SA Centrala 76 2490 0005 0000 4500 7209 2320

lub na  konto depozytowe sądu: 

Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Toruniu 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dziesięciu ostatnich dni przed licytacją wolno oglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w siedzibie Sądu Rejonowego w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16 w dni powszednie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Łyskowskiego
Miasto: Toruń
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone