strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka
Prawo własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. 498 m2, budynek mieszkalno-usługowy o pow. 349,69 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-07
Godzina: 11:50:00
Przedmiot sprzedaży: Prawo własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. 498 m2, budynek mieszkalno-usługowy o pow. 349,69 m2
Cena wywoławcza: 937 532,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1240/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka Kancelaria Komornicza w Świnoujściu (tel. (91) 321 21 24) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 października 2015 r. o godz. 11:50

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Świnoujściu sala 100 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej nr 85 obręb 09 Świnoujście o powierzchni 498 m2 znajdującej się w miejscowości Świnoujście przy ulicy Mazowieckiej 11, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta SZ1W/00001875/6 przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych oraz prawa własności do nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem użytkowania wieczystego do dnia 10.09.2096 r., zabudowanej budynkiem będącym przedmiotem odrębnej własności, oznaczonej nr 84 obręb 09 Świnoujście o powierzchni 498 m2 znajdującej się w miejscowości Świnoujście przy ulicy Mazowieckiej 11 a, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta SZ1W/00007621/3 przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomości stanowią zorganizowaną całość.

 

Na działce oznaczonej nr 85 posadowiony jest budynek mieszkalno-usługowy w zabudowie bliźniaczej, zwartej, wybudowany w technologii tradycyjnej o powierzchni 349,69 m2. Budynek parterowy + użytkowe poddasze, częściowo podpiwniczony. Na poziomie piwnic znajdują się pomieszczenia gospodarcze. Do budynku mieszkalnego przylega budynek użytkowy nr 1 wybudowany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia zabudowy 60 m2. Do budynku użytkowego nr 1 przylega budynek użytkowy nr 2 znajdujący się częściowo na działce oznaczonej nr 85, a częściowo na działce oznaczonej nr 84. Powierzchnia zabudowy 69 m2. Na działce oznaczonej nr 84 znajduje się również drewniana wiata oraz niewielki basen. Teren działek w znacznej części wyłożony polbrukiem, teren ogrodzony, zadbany. Działka oznaczona nr 84 stanowi całość gospodarczą razem z działką oznaczoną nr 85. Dostęp do działki oznaczonej nr 84 wyłącznie poprzez działkę oznaczoną nr 85.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 250 043,00 zł.

I Cena wywołania wynosi: 937 532,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 125 004,30 zł, najpóźniej do dnia licytacji, tj. 7 października 2015 r. w gotówce w kancelarii komornika w Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej 12/307 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi oraz w papierach wartościowych, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi bądź na rachunek bankowy

Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 96 1240 3927 1111 0010 4529 0625.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

W przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Mazowiecka
Miasto: Świnoujście
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone