strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka
Prawo własności lokalu mieszkalnego o pow. 52,23 m2, udział 3/32
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-07
Godzina: 12:10:00
Przedmiot sprzedaży: Prawo własności lokalu mieszkalnego o pow. 52,23 m2, udział 3/32
Cena wywoławcza: 13 568,63
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2539/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka Kancelaria Komornicza w Świnoujściu (tel. (91) 321 21 24) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 października 2015 r. o godz. 12:10

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Świnoujściu, sala 100 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 3/32 części w prawie własności lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 10, o powierzchni 52,23 m2 znajdującego się w miejscowości Świnoujście przy ul. Grunwaldzkiej 23c. Właścicielowi lokalu przysługuje udział w częściach wspólnych budynku i gruntu w wysokości 5223/518251 nieruchomości objętej Księgą Wieczystą nr SZ1W/00009340/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Lokal znajduje się na IV piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju. Standard wykończenia przyjęto jako dostateczny. Dla nieruchomości lokalowej jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1W/00031745/5 przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Udział w wysokości 3/32 części przynależy do dłużniczki.

 

Nieruchomość w udziale 3/32 części oszacowana jest na kwotę: 18 091,50 zł.

I Cena wywołania wynosi: 13 568,63 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 1 809,15 zł, najpóźniej do dnia licytacji, tj. 7 października 2015 r. w gotówce w kancelarii komornika w Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej 12/307 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi oraz w papierach wartościowych, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi bądź na rachunek bankowy

Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie

96 1240 3927 1111 0010 4529 0625.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

W przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Grunwaldzka
Miasto: Świnoujście
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone