strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz
Nieruchomość gruntowa rolna o pow. 1,7300 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-15
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa rolna o pow. 1,7300 ha
Cena wywoławcza: 1 926,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 620/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

15 października 2015 r. godz. 10:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej rolnej położonej w miejscowości Muratyn, gmina Łaszczów oznaczonej numerem działki 271/1 arkusz ewidencyjny 2 o powierzchni 1,7300 ha i nieruchomości gruntowej rolnej położonej w miejscowości Zamłynie, gmina Tyszowce oznaczonej numerami działek 16 i 17 arkusz ewidencyjny 1 o łącznej powierzchni 1,4100 ha. Zgodnie z księgą wieczystą numer ZA1T/00037880/2 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim nieruchomość stanowi własność (…).

 

Wartość szacunkowa działki nr 271/1 o powierzchni 1,73 ha 49 521,00 zł. Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 37 140,75 zł. Wysokość rękojmi 4 952,10 zł.

Wartość szacunkowa działki nr 16 o powierzchni 0,27 ha 2 569,00 zł. Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 1 926,75 zł. Wysokość rękojmi 256,90 zł.

Wartość szacunkowa działki nr 17 o powierzchni 1,14 ha 23 207,00 zł. Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 17 405,25 zł, wysokość rękojmi 2 320,70 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania licytowanych działek najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. (84) 664 22 25.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Muratyn
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone