strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk Kancelaria Komornicza w Bielsku Podlaskim
Lokal mieszkalny o powierzchni 74,45, nieruchomości rolne o powierzchni 2,68 ha, zabudowana działka o powierzchni 0,1569 ha, zabudowana działka o powierzchni1,1086 ha, działki o łącznej powierzchni 2,
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-06
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o powierzchni 74,45, nieruchomości rolne o powierzchni 2,68 ha, zabudowana działka o powierzchni 0,1569 ha, zabudowana działka o powierzchni1,1086 ha, działki o łącznej powierzchni 2,
Cena wywoławcza: 6 392,66
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1226/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk (tel. (85) 730 45 99) ogłasza, że dnia

 

6 października 2015 r.

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim mającego siedzibę przy ulicy 3 Maja 7, odbędą się następujące licytacje nieruchomości:

 

Godz. 10:00

Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego o powierzchni 74,45 m2, położonego w Nurcu Stacji, ul. Świerczewskiego 135/13, stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem w wysokości 7445/570811 części w nieruchomości wspólnej którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Lokal posiada założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach o nr BI3P/00029336/9.

Suma oszacowania wynosi 29 631,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22 223,25 zł.

Rękojmia 2 963,10 zł.

 

Godz. 10:30

Druga licytacja nieruchomości rolnej zabudowanej (działka nr 235 zabudowa zagrodowa), położonej w obrębie gruntów miejscowości Szpaki, oznaczonej jako działki nr 201, 204, 235, 336, 269 o łącznej powierzchni 2,68 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim nr BI1P/00057138/2.

Działka nr 201 o powierzchni 0,85 ha.

Suma oszacowania wynosi 20 756,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 13 837,33 zł.

Rękojmia 2 075,60 zł.

Działka nr 204 o powierzchni 0,60 ha.

Suma oszacowania wynosi 14 482,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 9 654,67 zł.

Rękojmia 1 448,20 zł.

Działka nr 235 o powierzchni 0,40 ha.

Suma oszacowania wynosi 44 893,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 29 928,67 zł.

Rękojmia 4 489,30 zł.

Działka nr 269 o powierzchni 0,32 ha.

Suma oszacowania wynosi 25 600,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 17 066,67 zł.

Rękojmia 2 560,00 zł.

Działka nr 336 o powierzchni 0,51 ha.

Suma oszacowania wynosi 13 484,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8 989,33 zł.

Rękojmia 1 348,40 zł.

 

Godz. 11:00

Pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym położonej w obrębie 3 Bielsk Podlaski przy ul. Białostockiej 92F oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 1756/27 o powierzchni 0,1569 ha.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim nr BI1P/00047882/9 oraz udziału w wysokości 12/180 części w działce stanowiącej drogę dojazdową położoną w obrębie 3 Bielsk Podlaski oznaczonej numerem geodezyjnym 1756/21 o powierzchni 0,2052 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce nr BI1P/00048460/2.

Suma oszacowania działek nr 1756/27 i 1756/21 wynos 529 849,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 397 386,75 zł.

Rękojmia 52 984,90 zł.

 

Godz. 11:30

Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działki nr 3442/2 i 3443/2 o łącznej powierzchni 1,1086 ha położonej w obrębie Siemiatycze, ul. Kościuszki 106, posiadającej założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach nr BI3P/00014110/1.

Suma oszacowania działek nr 3442/2 i 3443/2 o łącznej powierzchni 1,1086 ha wynosi 2 998 265,00 zł (brutto).

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 248 698,75 zł (brutto).

Rękojmia 299 826,50 zł.

Nieruchomość jest obciążona podatkiem VAT w wysokości 23% na zasadzie ustawy o podatku VAT (Dz.U. 177/11 p. 1054 j.t.).

 

Godz. 12:00

Druga licytacja nieruchomości rolnej oznaczonej jako działki nr 105/6, 135/2 położonej w obrębie gruntó9w miejscowości Wodźki, posiadającej założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim nr BI1P/00035508/7.

Działka nr 105/6 o powierzchni 1,07 ha.

Suma oszacowania wynosi 17 381,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 11 587,33 zł.

Rękojmia 1 738,10 zł.

Działka nr 135/2 o powierzchni 0,52 ha.

Suma oszacowania wynosi 52 000,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 34 666,66 zł.

Rękojmia 5 200,00 zł.

 

Druga licytacja nieruchomości leśnej oznaczonej jako działki nr 411/9 i 435/3 o łącznej powierzchni 2,4410 ha położonej w obrębie gruntów miejscowości Samułki Duże i Samułki Małe, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim nr BI1P/00038561/7.

Działka nr 411/9 o powierzchni 1,1670 ha.

Suma oszacowania wynosi 19 286,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 12 857,33 zł.

Rękojmia 1 928,60 zł.

Działka nr 435/3 o powierzchni 1,2740 ha.

Suma oszacowania wynosi 20 796,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 13 864,00 zł.

Rękojmia 2 079,60 zł.

 

Pierwsza licytacja nieruchomości rolnej zabudowanej (budynkiem mieszkalnym drewnianym, stodołą murowaną, spichlerzem, przybudówką) położonej w obrębie gruntów w obrębie gruntów miejscowości Wodźki oznaczonej jako działka 135/1 o powierzchni 0,21 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim o nr BI1P/00035508/7.

Suma oszacowania wynosi 53 050,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 39 787,50 zł.

Rękojmia 5 305,00 zł.

 

Godz. 12:30

Druga licytacja nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie gruntów miejscowości Baciki Bliższe oznaczonej jako działka nr 242 o powierzchni 0,63 ha. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach o nr BI3P/00005023/8.

Suma oszacowania wynosi 9 589,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 6 392,66 zł.

Rękojmia 958,90 zł.

 

Druga licytacja nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w obrębie gruntów miejscowości Baciki Bliższe oznaczonej jako działka nr 44/11 o powierzchni 0,0539 ha. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach o nr BI3P/00011993/3.

Suma oszacowania wynosi 10 780,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 7 186,66 zł.

Rękojmia 1 078,00 zł.

 

Druga licytacja nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w obrębie gruntów miejscowości Baciki Bliższe oznaczonej jako działka nr 44/7 o powierzchni 0,3093 ha. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach o nr BI3P/00020742/5.

Suma oszacowania wynosi 524 800,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 349 866,66 zł.

Rękojmia 52 480,00 zł.

 

Druga licytacja nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie gruntów miejscowości Baciki Bliższe oznaczonej jako działka nr 44/5 o powierzchni 0,2523 ha. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach o nr BI3P/00018554/3.

Suma oszacowania wynosi 55 506,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 37 004,00 zł.

Rękojmia 5 550,60 zł.

 

Druga licytacja nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w obrębie gruntów miejscowości Baciki Bliższe oznaczonej jako działki nr 44/9 i 44/14 o łącznej powierzchni 0,8487 ha. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach o nr BI3P/00001951/4.

Działki nr 44/9 i 44/14 o łącznej powierzchni 0,8487 ha.

Suma oszacowania wynosi 1 227 892,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 818 594,66 zł.

Rękojmia 122 789,20 zł.

 

Druga licytacja nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w obrębie gruntów miejscowości Baciki Bliższe oznaczonej jako działka nr 44/2 o powierzchni 0,10 ha. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim o nr BI3P/00027757/2.

Suma oszacowania wynosi 381 312,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 254 208,00 zł.

Rękojmia 38 131,20 zł.

 

Licytant przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania na rachunek bankowy komornika Bank PEKAO SA 30 1240 5253 1111 0000 5710 9789.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia sic postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Nurzec Stacja, Szpaki, Bielsk Podlaski, Siemiatycze, Wódźki,
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone