strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Stargardzie Szczecińskim Mateusz Kowalski
Nieruchomości, działki o pow. 13 400 m2 i 6 200 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-16
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości, działki o pow. 13 400 m2 i 6 200 m2
Cena wywoławcza: 9 333,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2217/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Mateusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

16 października 2015 r. o godz. 14:30

 

sala 27 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Wojska Polskiego 19, zostanie przeprowadzona

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiących własność (…), dla których Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgi wieczyste o numerach SZ2T/00027979/8 oraz SZ2T/00001813/9.

 

Nieruchomość KW SZ2T/00001813/9 stanowi działka zabudowana nr ew. 225 położona w Mielęcinie, gmina Pyrzyce o powierzchni 17 500 m2, która składa się z części siedliskowej o powierzchni 4 100 m2 oraz części rolnej o powierzchni 13 400 m2. Działka posiada klasy bonitacyjne R IIIa, R IIIb. Dojazd do działki ulicą asfaltową. Do działki doprowadzona jest energia elektryczna, pozostałe media, poza kanalizacją znajdują się w drodze. Na działce zaprojektowana jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. Na części siedliskowej posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, o powierzchni użytkowej 226,32 m2, w tym garaż o powierzchni 31,80 m2. Stan zaawansowania budowy określono na 44%.

Suma oszacowania działki nr 225 wynosi 256 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 170 666,66 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 600,00 zł.

 

Nieruchomość KW SZ2T/00027979/8 położona w Kozielicach, powiat pyrzycki, stanowi grunt rolny (nr ew. 118) o powierzchni 6 200 m2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 118 przeznaczona jest w części jako tereny lokalizacji siłowni wiatrowych wraz z terenami rolnymi oraz w części jako tereny upraw polowych objętych zakazem zabudowy.

Suma oszacowania działki nr 118 wynosi 14 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 9 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 400,00 zł.

Rękojmię można uiścić w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg lub na konto komornika na 3 dni przed licytacją (wskazując sygn. akt Km 2217/14):

BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Operacyjny w Pyrzycach

41 2030 0045 1110 0000 0169 2890

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać również w pod nr telefonu (91) 576 00 30, (91) 577 29 83.

 

Dodatkowe informacje na www.komornikpyrzyce.pl

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Mielęcin, Kozielice
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone