strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Ślusarstwo Usługowo-Produkcyjne Stanisław Szemik w upadłości likwidacyjnej
Nieruchomość zabudowana o powierzchni 4 973  m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-28
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana o powierzchni 4 973  m2
Cena wywoławcza: 138 000,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

ZAPROSZENIE  DO SKŁADANIA OFERT

Syndyk masy upadłości Stanisława Szemika z Kęt sprzeda z wolnej ręki  w drodze pisemnego konkursu ofert nieruchomość gruntową zabudowaną w miejscowości 34-430 Kozy; działka o nr ewidencyjnym 3978/1,   objętą księgą wieczystą KW nr BB1B/00039833/7.

Nieruchomość gruntowa o powierzchni 4 973  m2 jest zabudowana

a. budynkiem warsztatowym o powierzchni użytkowej 1230,20 m2 (w budowie),

b. budynkiem gospodarczym wolnostojącym o pow. użytk. 80 m2 (w budowie) 

c. budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o pow. użytkowej 312,80 m2 wraz z garażem,   

    wiatą garażową (oddany do użytkowania)

 

Cena sprzedaży: nie niższa niż 1 380 00 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy)  złotych; sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT.

Oferenci zobowiązani są wpłacić wadium w kwocie 138 000 złotych do dnia 27.10.2015 r. na rachunek bankowy masy upadłości nr 28 1060 0076 0000 3260 0192 6126 w Banku BPH S.A.

Oferty pisemne wraz z dowodem wpłacenia wadium i stosownymi oświadczeniami należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „VIII GUp 36/11/S – nieruchomość w Kozach” do dnia 28.10.2015 r. w: Kancelaria Notarialna Tomasz Zięcina i Mariusz Łukasik s.c,  ul. Kordylewskiego 7, 31-542 Kraków   lub przesłać pocztą – listem poleconym na adres Kancelarii Notarialnej (jw.). Datą złożenia oferty jest  data wpływu  oferty na adres Kancelarii Notarialnej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2015 roku.

 

Z oszacowaniem przedmiotu sprzedaży (w tym oględziny), regulaminem konkursu ofert, wymaganymi oświadczeniami można zapoznać się w biurze syndyka po telefonicznym uzgodnieniu tel. 51 126 40 64. 

 

 

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kęty
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone