strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Wałbrzychu Waldemar Wójcik
Prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 48,15 m2 – udział 1/2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-14
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 48,15 m2 – udział 1/2
Cena wywoławcza: 33 675,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1090/12
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Waldemar Wójcik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

14 października 2015 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 11 w sali nr 104, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/2 w prawie własności niewydzielonej części nieruchomości lokalowej – samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni 48,15 m2 składający się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z WC, wraz z udziałem 200/1000 w częściach wspólnych nieruchomości. Lokal położony jest w Wałbrzychu przy ul. Sygietyńskiego 14/1, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą o nr KW SW1W/00036359/1.

Suma oszacowania wynosi 44 550,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 29 700,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 455,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej do dnia 13.10.2015 roku. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BZ WBK SA O. Wałbrzych 08 1090 2271 0000 0005 8400 0759

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać operat szacunkowy nieruchomości w Kancelarii Komornika Sądowego w Wałbrzychu Waldemara Wójcika przy ul. Szmidta 6, w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 13:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 843 33 39

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Sygietyńskiego
Miasto: Wałbrzych
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone