strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty
Ruchomości - Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty
(maszyny - maszyny)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-28
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Ruchomości - Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty
Cena wywoławcza: 4 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

 

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

28 września 2015 r. o godz. 10:00

 

w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty, Łódź, ul. Św. Teresy 105 pok. 22, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

niżej wymienionych ruchomości należących do zobowiązanego (…)

 

1) Stacja transformatorowa, rok prod. 2008

Wartość szacunkowa ruchomości wynosi: 14 000,00 zł.

Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej, tj. 10 500,00 zł.

2) Rozdzielnica SN/UE Typ GAE 630 w izolacji, rok prod. 2008 (nr fabr. 609977303)

Wartość szacunkowa ruchomości wynosi: 26 000,00 zł.

Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej, tj. 19 500,00 zł.

3) Rozdzielnica NN/UE Typ 2000 LS-20, rok prod. 2008 (nr fabr. 609977302)

Wartość szacunkowa ruchomości wynosi: 6 000,00 zł.

Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej, tj. 4 500,00 zł.

4) Transformator Suchy w izolacji żywicznej Typ TRV1250 (nr fabr. 13361-01-02)

Wartość szacunkowa ruchomości wynosi: 8 000,00 zł.

Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej, tj. 6 000,00 zł.

 

Ww. ruchomości wraz z ich oceną techniczną można oglądać w dniach 24-25.09.2015 r. w godzinach 9:00-15:00 na terenie P.P.H.U. Jacek Sukiennik Łódź ul. Kaczeńcowa 27.

Jeżeli pierwsza licytacja nie dojdzie do skutku w wyznaczonym terminie, druga licytacja ww. ruchomości odbędzie się w dniu 28.09.2015 r. o godz. 12:00. Cena wywołania podczas drugiej licytacji wynosi 1/2 wartości szacunkowej.

Z uwagi na fakt, iż wartość szacunkowa przedmiotów przekracza 4 500,00 zł osoby przystępujące do przetargu obowiązane są złożyć organowi egzekucyjnemu wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania w gotówce.

Nabywca jest obowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania lub przedstawić czek potwierdzony wystawiony na organ egzekucyjny, na kwotę wynoszącą co najmniej cenę wywołania ruchomości. Jeżeli ceny tej nie uiści lub nie przedstawi czeku potwierdzonego, traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji.

Osoby które utraciły prawo wynikłe z przybicia, tracą prawo do zwrotu kwoty wpłaconej tytułem wadium

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego zastrzega sobie prawo odstąpienia od licytacji bez podania przyczyny.

 

Szczegółowe informacje na temat licytacji można uzyskać pod nr tel. (42) 253 40 27 w godz. 7:30-15:30.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kaczeńcowa
Miasto: Łódź
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone