strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR we Włoszczowie Rafał Sadlik
Działki o pow. 0,3891 ha i o pow. 2,9837 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-27
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 0,3891 ha i o pow. 2,9837 ha
Cena wywoławcza: 10 725,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 126/14
Opis:

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

 

 

27 października 2015 r.

 

 

 

w sali Sądu Rejonowego we Włoszczowie mieszczącego się przy ul. Kusocińskiego 11, 29-100 Włoszczowa, odbędzie się:

 

 

 

o godz. 9:30

 

 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

 

 

nieruchomości w postaci: dz. nr 1520 o pow. 0,3891 ha, zabudowana, położonej Mękarzów, gm. Moskorzew, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie nr KI1W/00049659/5.

 

Dz. nr 1520 o pow. 0,3891 ha zabudowana budynkiem kotłowni, drewnianą szopą i budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 55,33 m2. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 79 463,00 zł, cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 59 597,25 zł.

 

 

 

o godz. 10:00

 

 

 

DRUGA LICYTACJA

 

 

 

nieruchomości w postaci: dz. nr 1194, 1193/1, 1192/4, 1192/5, 1191/4 o pow. 2,9837 ha, położonej w msc.  Kurzelów, ul. Kielecka 1a, gm. Włoszczowa, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie nr KI1W/00051252/9.

 

Nieruchomość jest ogrodzona częściowo ogrodzeniem betonowym, siatką na słupach metalowych i siatką w ramach na cokole betonowym. Teren częściowo utwardzony. Na nieruchomości zlokalizowane są budynki i budowle: dwie szklarnie z budynkiem socjalno-gospodarczym, budynek produkcyjny z częścią socjalno-gospodarczą, wiata stalowa, budynek gospodarczy, betonowe zasieki, słupy oświetleniowe, rozpoczęta budowa ścian fundamentowych. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 557 721,00 zł, cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. 371 814,00 zł.

 

 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Wadium należy wpłacać na konto:

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Rafał Sadlik

 

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kielcach 35 1090 2040 0000 0001 1064 3634

 

podając w tytule wpłaty: „wadium na licytację nieruchomości położonej…,nr KW…,działka nr…”.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy przy SR we Włoszczowie, tel. (41) 394 28 25

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Mękarzów, Kurzelów
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone