strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Goleniowie Norbert Korzeniewski
Nieruchomość o powierzchni 1 308 m2, zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-03
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość o powierzchni 1 308 m2, zabudowana
Cena wywoławcza: 228 466,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 58/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:

 

3 listopada 2015 r. o godz. 14:30

 

sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 506/94 obręb 11 o powierzchni 1 308 m2 położonej w miejscowości Goleniów (Hellenów) przy ul. Władysława Sikorskiego 30, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o nr ewid. 359 o powierzchni użytkowej 73,92 m2 oraz budynkiem „innym niemieszkalnym” nr ewid. 356 o powierzchni użytkowej 35,31 m2 stanowiących odrębną nieruchomość. Wieczystym użytkownikiem gruntu (prawo ustanowione do dnia 30.05.2040 r.) jest dłużnik. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00006116/7.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 342 700,00 zł.

II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 228 466,67 zł.

Rękojmia wynosi: 34 270,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2.11.2015 r. na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15:00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Władysława Sikorskiego
Miasto: Goleniów
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone