strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Radomiu Marek Wtorkiewicz
Lokal mieszkalny o powierzchni 19,28 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-26
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o powierzchni 19,28 m2
Cena wywoławcza: 43 950,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3441/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Marek Wtorkiewicz Kancelaria Komornicza w Radomiu, Radom ul. Staromiejska 7, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

26 października 2015 r. o godz. 11:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Radomiu przy ul. Struga 63, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości: lokal mieszkalny nr 27 o pow. użytkowej 19,28 m2 składający się z pokoju, łazienki z wc i przedpokoju oraz udział w wysokości 19/1620 w częściach wspólnych budynku położony w Radomiu przy ul. Moniuszki 3/5 stanowiący własność dłużnika: (…), posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomiu nr RA1R/00025873/5.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 58 600,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 43 950,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych  do egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (48) 363 44 20

(Sygn. akt KM 3441/12)

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Moniuszki
Miasto: Radom
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone