strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Brzegu Maciej Kowalczyk
Lokal mieszkalny o powierzchni 43,40 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-28
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o powierzchni 43,40 m2
Cena wywoławcza: 23 625,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 996/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00029422/5

 

I Co 1250/14

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

28 października 2015 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

1/2 niewydzielonej części nieruchomości

 

należącej do dłużnika: (…).

Przedmiotem licytacji jest 1/2 udziału lokalu mieszkalnego położonego w Lewinie Brzeskim przy ul. Pocztowej 1/6 mieszczący się na 3 kondygnacji budynku wielorodzinnego. Lokal o łącznej powierzchni użytkowej 43,40 m2, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, komórki i przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 31,30 m2, oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 12,10 m2. Lokal stanowi odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1B/00029422/5. Z własnością lokalu związany jest udział w 1539/10000 częściach we współużytkowaniu wieczystym do dnia 25.05.2098 r. działki nr 1197 z mapy 14 obrębu 4101 Lewin Brzeski, stanowiącej teren zabudowany mieszkalny obszaru 0,0148 ha, oraz we współwłasności wspólnych części budynku na tym gruncie posadowionego, objętych księgą wieczystą OP1B/00028457/2.

 

Suma oszacowania udziału 1/2 części wynosi: 31 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23 625,00 zł.

Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością osobistą mieszkania, zgodnie z § 3 umowy darowizny z dnia 2.04.2012 r. rep. A nr 1186/2012, na rzecz Stefanii Walskiej, ur. 27.02.1925 r. Wartość służebności mieszkania, stanowiącej obciążenie przedmiotowej nieruchomości lokalowej wynosi 10 100 zł, natomiast wartość służebności w udziale 1/2 części wynosi 5 050,00 zł. Służebność pozostaje w mocy z zaliczeniem na cenę nabycia

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 150,00 zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 37 1020 3668 0000 5102 0094 4132 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu przy ul. B. Chrobrego 33 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Pocztowa
Miasto: Lewin Brzeski
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone