strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik
Działki w Wieliczce
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-07
Godzina: 14:45:00
Przedmiot sprzedaży: Działki w Wieliczce
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 3667/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik Kancelaria Komornicza w Wieliczce zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

7 października 2015 r. o godz. 14:45

 

w sali nr 33 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wieliczce, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

I.     Prawo użytkowania wieczystego działek 225/2, 225/3, 225/4, 225/5 – działki położone są w miejscowości Wieliczka, mające założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce nr KR1I/00022587/6;

̶          działka nr 225/2 oszacowana jest na kwotę 1 078 660,00 zł + 23% VAT. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 719 106,67 zł + 23% VAT;

̶          działka nr 225/3 oszacowana jest na kwotę 56 580,00 zł + 23% VAT. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 37 720,00 zł + 23% VAT;

̶          działka nr 225/4 oszacowana jest na kwotę 24 128,00 zł + 23% VAT. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 16 085,33 zł + 23% VAT;

̶          działka nr 225/5 oszacowana jest na kwotę 8 358,00 zł + 23% VAT. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 5 572,00 zł + 23% VAT.

II.   Prawo użytkowania wieczystego działki nr 1902 – działka położona w miejscowości Wieliczka, mająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce nr KR1I/00020930/2;

̶          działka nr 1902 oszacowana jest na kwotę 17 036 333,00 zł zwolniona z podatku VAT. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 11 357 555,33 zł zwolniona z podatku VAT.

III. Działka nr 222/1 położona w miejscowości Wieliczka, mająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce nr KR1I/00037334/6;

̶          działka nr 222/1 oszacowana jest na kwotę 805 384,00 zł + 23% VAT. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 536 922,67 zł + 23% VAT.

 

Licytowane nieruchomości stanowią jednolitą, funkcjonalną całość i nie mogą być sprzedawane oddzielnie. Łączna wartość nieruchomości oszacowana jest ba kwotę: 19 009 343,00 zł netto.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. 12 672 895,33 zł netto.

Podatek VAT zostanie pobrany od działek wyszczególnionych powyżej.

Nieruchomości stanowią własność dłużnika: (…).

 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika:

67 1020 2892 0000 5202 0154 8726

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka

- jeśli wpłata dokonana zostanie we wskazanym banku można ją uiścić do dnia licytacji, natomiast jeśli w innym banku niż wskazany w obwieszczeniu wpłata winna być dokonana na trzy dni przed terminem licytacji. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10:00-12:00.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Działki charakteryzują się stosunkowo regularnym kształtem, które zabudowane są budynkiem hotelu z parkingiem, budynkiem gospodarczym, budynkiem baseny z bezpośrednim przejściem podziemnym do budynku hotelu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.  

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wieliczka
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone